جولای 19, 2019

نشست «کاربردهای تصویربرداری فلورسنت در تحقیقات پیش-بالینی» برگزار شد

جلسه سخنرانی با عنوان “کاربردهای تصویربرداری فلورسنت در تحقیقات پیش-بالینی” با حضور اعضای هیات علمی دانشگاه در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای خلیج فارس برگزار شد.
ژوئن 17, 2019

دستگاه تصویربرداری از توزیع دارو در بدن

ساخت دستگاه تصویربرداری از توزیع دارو در بدن حیوانات آزمایشگاهی توسط محققان ایرانی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تهران دستگاهی را برای تست دارو در فاز حیوانی عرضه کردند که با تصویربرداری سه بعدی امکان مشاهده توزیع دارو در بدن حیوان را فراهم کرده است و امیدوارند با دریافت استاندارد اروپا بتوانند این دستگاه را تجاری سازی کنند.
ژوئن 17, 2019

حيوانات آزمايشگاهي قرباني نميشوند

اگر از بسياري دارو و درمان هايي كه از آزمايشگاه ها سر برآورده اند استفاده مي كنيم، اين امكان را بايد مديون موش ها و ديگر موجوداتي باشيم كه طي مراحل آزمايشگاهي و براي اطمينان از عملكرد درست يك فرآيند، تست هاي خطرناك و گاهي اوقات مرگبار ابتدا روي آنها انجام مي شود.
ژوئن 17, 2019

دستگاه تصویربرداری سه بعدی

ساخت دستگاه تصویربرداری سه بعدی برای مشاهده توزیع دارو در بدن حیوان پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تهران دستگاهی را برای تست دارو در فاز حیوانی عرضه کردند که با تصویربرداری سه بعدی امکان مشاهده توزیع دارو در بدن حیوان را فراهم کرده است و امیدوارند با دریافت استاندارد اروپا بتوانند این دستگاه را تجاری سازی کنند.