دستگاه تصویربرداری از توزیع دارو در بدن
ژوئن 17, 2019
بخش اول، مقدمه / کاربرد ها و وسایل مرتبط با تصویربرداری پزشکی
جولای 23, 2019

جلسه سخنرانی با عنوان “کاربردهای تصویربرداری فلورسنت در تحقیقات پیش-بالینی” با حضور اعضای هیات علمی دانشگاه در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای خلیج فارس برگزار شد.

در این جلسه آقای مهندس ابراهیمی، به ارائه توضیحاتی در مورد قابلیت های دستگاه تصویربرداری فلورسنت ساخته شده توسط محققان شرکت تجهیز آفرینان نوری پارسه که به تازگی در آزمایشگاه تصویربرداری پیش بالینی مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای خلیج فارس نصب و راه اندازی گردیده است، پرداختند. همچنین توضیحاتی در مورد کاربردهای این دستگاه در تحقیقات پیش بالینی ارائه شد و سپس شرکت کنندگان به بحث و تبادل نظر در این رابطه پرداختند.

در پایان، شرکت کنندگان از تجهیزات جدید نصب شده در آزمایشگاه تصویربرداری پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بازدید نمودند.