میکروسکوپ پلاریزه:

میکروسکوپ پلاریزه به منظور بررسی وجود کریستال های Gout درون نمونه مایع مفصلی استفاده می‌شود. کاربر باید پس از قرار دادن نمونه بر روی استند تنظیمات روشنایی، بزرگنمایی و فوکوس مناسب را انجام داده و سپس نگهدارنده پلاریزور را به میزانی بچرخاند که تصویر زمینه کاملا تیره شده و کریستالهای مورد نظر به صورت درخشان دیده شوند.