حضور در نمایشگاه ایران فارما (دستگاه لیکوویژن)

تصاویری از حضور شرکت تجهیز آفرینان نوری پارسه در همایش بزرگداشت استاد خلوت در بیمارستان امام خمینی(ره) را مشاهده میفرمایید:

 

تصاویری از حضور شرکت در نمایشگاه ساخت ایران 97 و همچنین کارگاه فوتوداینامیک تراپی در دانشگاه علوم پزشکی تهران را مشاهده میفرمایید:

 

تصاویر مرتبط با دستگاه تصویربرداری برش نگاری فلورسنت (FMT) را مشاهده میفرمایید:

 

ویدئوهای مرتبط با استفاده از دستگاه تصویربرداری برش نگاری فلورسنت (FMT) و گفت و گوی دکتر حجازی را مشاهده میفرمایید: