دستگاه فوتوداینامیک تراپی سلولی شرایط لازم را برای انجام فوتوداینامیک تراپی بر روی سلول های کشت شده توسط محقق فراهم می‌کند.
تمامی مولفه های تاثیر گذار بر روی عمل فوتوداینامیک تراپی مانند زمان، شدت و طول موج پرتو های تابش شده از طریق منوی کنترل دستگاه قابل تنظیم هستند.
دستگاه فوتوداینامیک تراپی سلولی ساخته شده توسط این شرکت تنها مدل داخلی این سری محصولات می باشد. محققان رشته های زیست، بیوشیمی و فیزیک پزشکی از کاربران و خریداران این دستگاه هستند.