معرفی دستگاه کاپی ویژن:

سیستم تصویر برداری کاپیویژن یکی از بهترین مدلهای سیستم های کاپیلاروسکوپی موجود در بازار و تنها مدل تولید شده در داخل کشور می باشد که با قیمتی به مراتب کمتر از نمونه های خارجی عرضه میشود.
رزولوشن و کنتراست بالا، شدت و طیف نور مناسب و بزرگنمایی 200 برابر این دستگاه باعث میشود مویرگهای ناحیه پایه ناخن به راحتی قابل مشاهده و اندازه گیری باشند.
همچنین غیر تماسی بودن دستگاه مانع از تغییر شکل ساختار مویرگ ها در لحظه‌ی معاینه خواهد شد.
سیستم معرفی شده یکی از معدود مدلهای کاپیلاروسکوپ های غیر تماسی ساخته شده در دنیا است که از لحاظ کیفیت تصویر با برترین برندهای موجود در بازار برابری میکند.
مراکز درمانی، بیمارستانها، بخشهای روماتولوژی و مراکز تحقیقاتی اصلی ترین خریداران و کاربران این دستگاه میباشند.

مشخصات فنی: