دستگاه تصویربرداری برش نگاری فلورسنت (FMT) برای تصویربرداری فلورسنت سه بعدی با رزولوشن بالا از بدن موش ساخته شده است.
عمق نفوذ مناسب، رزولوشن بالا و امکان تصویربرداری از مواد فلورسنت مختلف از قابلیت های این سیستم تصویربرداری می باشد. طراحی این دستگاه به عنوان US-patent ثبت شده است.
دستگاه FMT در حال حاضر تنها نمونه‌ی سیستم تصویربرداری سه بعدی ساخت داخل کشور می باشد.
مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه های حیوانی بازار هدف این محصول می‌باشند.